Open Water
Newidiadau i’r Farchnad yn 2017

Open Water – Newidiadau i Gwsmeriaid Busnes Mawr

Ar 1 Ebrill 2017, cyflwynwyd marchnad fanwerthu fasnachol newydd er mwyn cael mwy o gystadleuaeth yn y diwydiant dŵr.

Erbyn hyn, gall rhagor o gwsmeriaid busnes ddewis eu Manwerthwr dŵr a dŵr gwastraff. Nid yw’r farchnad newydd yr un fath yng Nghymru ag y Lloegr.

Lloegr – O 1 Ebrill 2017 ymlaen, mae pob cwsmer busnes sy’n cael eu gwasanaethu gan gwmnïau dŵr sy’n gweithio’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr yn cael newid Manwerthwr ar gyfer gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff..

Cymru - Yng Nghymru, mae pethau’n wahanol. Penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio ag ehangu’r farchnad i bob cwsmer busnes sy’n cael eu gwasanaethu gan gwmnïau dŵr sy’n gweithio’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru.

Dim ond safleoedd mwyaf cwsmeriaid Dŵr Cymru, y rhai sy’n defnyddio dros 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn, sy’n cael newid eu Manwerthwr, a hynny ar gyfer eu gwasanaethau dŵr glân yn unig.

Beth y mae hyn yn ei olygu i gwsmeriaid busnes Dŵr Cymru

Mae safleoedd cwsmeriaid busnes Dŵr Cymru sy’n defnyddio dros 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn yn cael newid eu Manwerthwr ar gyfer eu gwasanaethau dŵr glân. Y rhain yw cwsmeriaid Open Water Dŵr Cymru.

Mae gwasanaethau manwerthu’n cynnwys rheoli cyfrifon, gwasanaethau canolfannau galw a gwasanaethau gwerth ychwanegol fel canfod gollyngiadau a chymorth i arbed dŵr..

  • Bydd cwsmeriaid busnes sy’n penderfynu peidio â newid Manwerthwr yn dal i gael gwasanaethau manwerthu gan Dîm Manwerthu Masnachol Dŵr Cymru, a sefydlwyd i ddelio â chwsmeriaid Open Water.
  • Oddi mewn i’r Tîm Manwerthu Masnachol, sefydlwyd y Tîm Cwsmeriaid Busnes i fod yn bwynt cyswllt penodedig ar gyfer holl gwsmeriaid Open Water. Gellir cysylltu â nhw yn www.bct@dwrcymru.com neu ar 0800 260 5051
  • Bydd cwsmeriaid busnes sy’n newid eu Manwerthwr yn cael eu gwasanaethau manwerthu oddi wrth eu Manwerthwr newydd a’r Manwerthwr newydd fydd eu pwynt cyswllt penodedig.

Nid yw safleoedd cwsmeriaid busnes nad ydynt yn cyrraedd y trothwy hwn yn cael newid Manwerthwr. Bydd Dŵr Cymru’n parhau i ddarparu gwasanaethau manwerthu i’r cwsmeriaid hyn. Os ydych chi’n gwsmer busnes i Dŵr Cymru ac nad oes gennych safle sy’n defnyddio dros 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn, ond yr hoffech ragor o wybodaeth am Open Water, gallwch gysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Busnes ar 0800 260 5052 neu BST@dwrcymru.com

Eich Dŵr chi, eich dewis chi

I gael gwybodaeth am y farchnad newydd, gwybod pwy sy’n gymwys a chyngor am newid, ewch i www.open-water.org.uk

Aa