Fy Nŵr Adnoddau Dŵr Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA

Cafodd Cynllun Sychder Dŵr Cymru Welsh Water ei ystyried oddi mewn i’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) sy’n dod gyda’r Cynllun Sychder ac mae wedi’i ddylanwadu ganddynt. Cafodd y SEA a’r HRA eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghori a derbyn sylwadau ar yr un pryd â’r Cynllun Sychder drafft.

Y Broses Ymgynghori

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys yn y prif Ddatganiad Ymateb

Adroddiad Atodol HRA

Mae adroddiad atodol wedi’i gyhoeddi ar gyfer yr HRA i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r opsiynau ar gyfer y cyflenwad mewn sychder o ganlyniad i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

  • HRA o opsiynau terfynol y Cynllun Sychder

Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu

Mae’r Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu yn nodi’r pethau a ganlyn:

  • Y rhesymau pam y mabwysiadwyd y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae ystyriaethau amgylcheddol wedi’u cynnwys yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae canfyddiadau Adroddiad Amgylcheddol y SEA wedi’u cymryd i ystyriaeth yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae’r ymgynghori ar Adroddiad Amgylcheddol y SEA a’r Cynllun Sychder drafft wedi’u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu’r Cynllun Sychder Terfynol a,
  • Y camau monitro a nodwyd.

Mae’r datganiad Ar Ôl Mabwysiadu wedi’i baratoi yn awr ac mae ar gael yma.

Aa