Fy Nŵr Adnoddau Dŵr CRhAD-drafft SEA a’r HRA

Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y CRhAD


Mae Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr (CRhAD) Terfynol Dŵr Cymru Welsh Water wedi’i ystyried oddi mewn i’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) sy’n dod gyda’r CRhAD Terfynol. Cafodd y SEA a’r HRA eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghori a derbyn sylwadau ar yr un pryd â’r CRhAD drafft.

Y Broses Ymgynghori

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys yn y prif Ddatganiad Ymateb.

Atodiad i’r Adroddiad

Cyhoeddwyd Atodiad i’r Adroddiad ar gyfer yr SEA a’r HRA, gan dalu sylw i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Datganiad ar Ôl Mabwysiadu

Mae’r Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu yn nodi’r pethau a ganlyn:

  • Y rhesymau dros fabwysiadu’r CRhAD Terfynol.
  • Sut y mae ystyriaethau amgylcheddol wedi’u cynnwys yn y CRhAD Terfynol.
  • Sut y mae canfyddiadau Adroddiad Amgylcheddol y SEA wedi’u cymryd i ystyriaeth yn y CRhAD Terfynol.
  • Sut y mae’r ymgynghori ar Adroddiad Amgylcheddol y SEA a’r CRhAD drafft wedi’u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu’r CRhAD Terfynol a,
  • Y camau monitro a nodwyd.

Mae'r datganiad ar ôl mabwysiadu wedi'i baratoi erbyn hyn ac mae ar gael yma.

Aa