Fy Nŵr Effeithlonrwydd Dŵr
Water Efficient House Welsh

Yma yn Dŵr Cymru, rydym yn credu'n gryf mewn arbed dŵr ac arian i'n cwsmeriaid. Ar ôl gwrando ar eich adborth, rydym wedi dysgu eich bod wrth eich bodd gyda chynhyrchion a chyngor rhad ac am ddim i'ch helpu i arbed dŵr.

Felly, mae ein tudalennau Effeithlonrwydd Dŵr yn llawn i'r ymylon gydag awgrymiadau ar sut i arbed dŵr yn y cartref, yn y gwaith ac yn yr ysgol. Yn ogystal â hynny, rydym wedi lansio ein Porth Cynnyrch effeithlonrwydd dŵr lle gall cwsmeriaid Dŵr Cymru archebu a mwynhau llawer o gynhyrchion effeithlonrwydd dŵr AM DDIM a llawn HWYL.

Customer CareMae digonedd o wybodaeth ychwanegol yn adran cwestiynau cyffredin ein gwefan, ond os ydych am gysylltu â'n harbenigwyr effeithlonrwydd dŵr yna e-bostiwch ni yn waterdemandwales@dwrcymru.com.Awgrymiadau a chyngor


Arbed dŵr yn yr YSTAFELL YMOLCHI

In the Bathroom

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath.
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir.
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn.
 • Gosodwch ben cawod effeithlon o ran dŵr, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr.
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.


Arbed dŵr yn y GEGIN

In the Kitchen

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri.
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng.
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad.
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.Arbed dŵr yn yr ARDD

In the Garden

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr.
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith, sydd ar gael o'n Porth Cynnyrch.
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.
Aa