Fy Nŵr Llogi safbibellau / defnydd anghyfreithlon

Hire a Standpipe

From 1st October 2016 the process to hire standpipes for use within the Welsh Water network has changed.

The hire of a standpipes will be from our appointed agent Aquam Water Services. Standpipes will no longer be available to hire at our local depots.

Important information to note

The use of anything other than a standpipe that you have hired from us is illegal, contravenes the Water Industry Act and is considered a theft of water which if caught will lead to prosecution.

The use of a standpipe without a non return – check valve also poses a risk of contamination of the water supply.

You may come across areas of our network that are locked off. These are for reasons of protecting our customers from the impact of higher flows created by third party use and a possibility of discoloured water. If you come across one of these please contact our third party provider Aquam Water Services for further advice.

If you require a standpipe for the purposes of providing water to a construction site (Building Supply) we may require you to obtain connection onto our network. Please contact our Developer Services.

Hydrant Banner

Byddwch yn arwr hydrantau

elpwch ni i gadw ein dŵr yn lân ac yn ddiogel

Beth yw'r broblem?

Mae llawer o broblemau'n codi am fod pobl yn defnyddio safbibellau i wneud cysylltiadau anghyfreithlon â'n rhwydwaith dŵr, fel arfer trwy gysylltu trwy all-lifoedd neu hydrantau tân.

Nid mater o bobl yn ‘cymryd’ tipyn bach o gyflenwad dŵr digonol yn unig mo hyn. Nid yw'r bobl hyn wedi cael hyfforddiant, ac mae'n beryglus iddyn nhw ac i'n cwsmeriaid. Mae'n gallu achosi anafiadau, rhwygiadau, peryglu ansawdd y dŵr, afliwio cyflenwadau dŵr a denu cwynion gan gwsmeriaid.

Sut mae gwybod os yw cysylltiad yn gyfreithlon ai peidio?

Defnydd anghyfreithlon Defnydd cyfreithlon
 Incorrect Hydrant  Correct Hydrant
 Incorrect Hydrant 2  Correct Hydrant 2
Adnabod defnydd anghyfreithlon

Nid yw'r safbibell yn goch.

Gweld coch?

Mae hynny'n beth da. Coch llachar yw lliw'r safbibellau cyfreithlon newydd.


Reit, dwi'n meddwl y gallai'r cysylltiad fod yn anghyfreithlon, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n amau bod rhywun yn cysylltu â'n rhwydwaith yn anghyfreithlon, dylech:

  1. Nodi'r lleoliad ac unrhyw sylwadau a allai helpu Aquam h.y. math, maint, lliw'r cerbyd neu a oes brand ar y cerbyd. Byddai lluniau o'r safbibell yn ddefnyddiol hefyd, ond peidiwch â gwneud hyn oni bai ei bod hi'n ddiogel gwneud hynny.
  2. Cysylltwch ag Aquam on 0844 4889 127 or e-mail welshwater@waterservicesltd.com
  3. Wedyn bydd Aquam yn ymchwilio i'r mater.
Aa