C. Mae lliw od ar fy nŵr, beth ddylwn i ei wneud?


Rhywbeth yn aflonyddu ar y gwaddodion yn y pibellau dŵr sy’n afliwio’r dŵr fel rheol. Mae hyn yn gallu digwydd os oes angen diffodd y brif bibell ddŵr i wneud gwaith cynnal-a-chadw neu mewn argyfwng. Rydyn ni’n diweddaru ein gwefan drwy’r amser, cliciwch ar Gwaith cynlluniedig neu Gwaith brys to find out more.

Mae dŵr afliw yn annhebygol o’ch gwneud chi’n sâl, ond fydden ni ddim yn disgwyl i neb ei yfed os yw’n edrych yn annymunol. Dylai’r dŵr glirio’n weddol gyflym ar ôl ychydig funudau o redeg y tap, ond weithiau bydd angen rhedeg y tap am ryw 45 munud cyn i’r dŵr glirio.

Ceisiwch beidio â golchi dillad nes bod y dŵr yn glir, ond os ydych chi wedi gwneud golch a bod y dŵr afliw wedi staenio’ch dillad, golchwch nhw eto ar ôl i’r dŵr glirio. Os oes staen ar y dillad o hyd, cadwch y dillad a rhowch alwad i ni ar 0800 052 0130

Os ydych chi’n poeni ac nad yw’r dŵr wedi clirio, rhowch alwad i ni ar 0800 052 0130


Aa