Mae hi’n bwysig eich bod chi’n cysylltu â’r cwmni sy’n darparu eich yswiriant cartref ar unwaith er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw ddifrod y mae’r llifogydd wedi ei achosi. Gallai peidio â gwneud hyn effeithio ar unrhyw hawliadau a wnewch chi o dan eich polisi.

Os nad oes yswiriant gennych, a’ch bod chi’n wynebu caledi ariannol, efallai y gallwn ni eich helpu chi.

Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r trawma y mae llifogydd carthffosiaeth yn eich cartref yn ei achosi. Pan fo cwsmeriaid yn dioddef llifogydd carthffosiaeth, mae hawl ganddynt gael iawndal.

rhagor o wybodaeth am lifogydd carthffosiaeth ar gael yn ein llyfr canllaw Gofal Llifogydd.

Aa