Os yw ein carthffos gyhoeddus wedi achosi llifogydd, byddwn ni’n cynnig glanhau’r ardal(oedd) o dan sylw heb i chi orfod talu dim. Fe wnawn ein gorau glas i wneud hyn yr un diwrnod, ond ni fydd hyn yn bosibl bob tro, er enghraifft os yw’r llifogydd dros ardal eang neu os nad yw’r dŵr wedi draenio eto.

Gall ein gwasanaeth clirio gynnwys:

  • Golchi’r ardaloedd o dan sylw
  • Pympio dŵr allan o isloriau adeiladau
  • Diheintio
  • Mae’n bosibl bod eich yswiriant cartref yn cynnig gwasanaeth glanhau mwy cynhwysfawr, felly hwyrach y byddai’n werth holi ynglŷn â hyn.

0800 085 3968

Aa