Fy nŵr gwastraff Llygredd Carthion Gwybod beth yw llygredd carthion

Yr arwydd amlwg bod llygredd carthion wedi llygru nant neu afon yw presenoldeb solidau carthion yn y dŵr, ond fe all fod yna arwyddion eraill hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • gweddillion toiled, fel papur toiled, condomau a chynhyrchion misglwyf
  • trochion sebon neu ollyngiad llaethog yr olwg yn y dŵr
  • arogl carthion amlwg sy’n tynnu sylw

Fe all llygredd ladd pysgod a mathau eraill o fywyd dyfrol, achosi perygl i iechyd dynol, a hefyd effeithio ar fioamrywiaeth, gwerth amwynderau, a’r defnydd o ddŵr a thir er dibenion amaethyddol.

Pollution examples

 

Achosion llygredd carthion

Defnyddio toiledau fel biniau ysbwriel

Fe all fflysio ysbwriel i lawr y toiled achosi rhwystrau mewn pibellau carthffosiaeth, sydd weithiau yn arwain at lifogydd mewn cartrefi a llygredd yn yr amgylchedd. Mae’n hymgyrch Dwsin Drwg yn amlygu’r pethau sy’n cael eu fflysio sy’n achosi problemau – ac y dylid cael gwared â nhw yn gywir

Brasterau coginio

Fe all braster, olew a saim (BOS, neu FOG yn y Saesneg) sy’n cael eu tywallt i lawr sinciau ceginau a draeniau gronni mewn carthffosydd ac achosi rhwystrau a llifogydd. Er mwyn helpu i osgoi hyn, a fyddech cystal â chael gwared â nhw yn gywir. Gweler y cyngor a ganlyn. Clic yma.

We weld o, Ei adrodd o, Ei atal o

0800 085 3968

Aa