Fy nŵr gwastraff Llygredd Carthion Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân

Os gwelwch chi lygredd o’n pibellau neu o gyfarpar arall mewn cwrs dŵr, ffoniwch ein llinell frys yn syth. Ac os ydych yn credu y gallai fod yna broblem yn y dyfodol, gadewch i ni wybod. Dywedwch wrthym drwy anfon e-bost at PollutionRisk@dwrcymru.com

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, yn ogystal â’ch manylion cyswllt. Fe wnawn ymchwilio a chymryd unrhyw gamau sydd eu hangen. Ac os ydych yn dewis, fe rannwn ni'r wybodaeth ddiweddaraf â chi'n rheolaidd.

Mynnwch gerdyn cysylltu llygredd

Gallwch gefnogi’r ymgyrch drwy gario cerdyn llygredd carthion Dŵr Cymru Welsh Water. Wedyn, os dewch ar draws problem – er enghraifft, wrth gerdded, genweirio neu gaiacio – fe fydd ein gwybodaeth gyswllt gennych yn hwylus. Os hoffech gael un neu ragor o gardiau, anfonwch e-bost atom yn: PollutionAwareness@dwrcymru.com.

Felly, Rhowch o ar fachyn, ar bin neu mewn clip

A'i gadw'n mewn lle hwylus

We weld o, Ei adrodd o, Ei atal o

 

Cynnwys y gymuned

Os ydych yn gysylltiedig â gweithgareddau cymunedol ac yr hoffech wybodaeth am lygredd carthion, neu efallai ein cyngor ynghylch prosiect cymunedol, anfonwch e-bost atom, gan nodi manylion ei’ch cais a’ch manylion cyswllt, a bydd aelod o’n tîm llygredd yn cysylltu â chi. E-bost: PollutionAwareness@dwrcymru.com

Byw a dysgu gyda dŵr

A hoffech chi i’ch plant wybod mwy am ran hanfodol dŵr yn ein bywydau pob dydd? Mae gennym gyfoeth o wybodaeth ac adnoddau diddorol, â'r cyfan yn cyd-fynd â'r cwricwlwm cenedlaethol. Maent wedi’u datblygu gydag arbenigwyr addysgol i ysgogi ac i addysgu disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae rhagor o wybodaeth yma 
clic yma.

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa