Gorsaf bwmpio nad yw’n eiddo i Ddŵr Cymru ac nad yw’n cael ei weithredu gan y cwmni yw gorsaf bwmpio breifat. Mae’n bosibl na ofynnodd y datblygwr i ni fabwysiadu’r orsaf bwmpio, neu i gwmni’r datblygwr fynd i’r wal cyn cwblhau’r broses. Neu efallai bod perchnogaeth dros yr orsaf bwmpio wedi trosglwyddo o’r datblygwr i’r trigolion lleol. Bydd yna orsafoedd pwmpio y mae Dŵr Cymru wedi gwrthod eu mabwysiad hefyd, am nad ydyn nhw’n bodloni’r safonau gofynnol i fod yn rhan o’n rhwydwaith.

Adeiladau bychain tebyg i giosgau yw’r gorsafoedd pwmpio fel rheol, a dyma ambell i enghraifft nodweddiadol:

Oherwydd newidiadau yn y gyfraith, o 1 Hydref 2016 ymlaen, byddwn ni’n cymryd cyfrifoldeb dros y rhan fwyaf o’r gorsafoedd pwmpio preifat yn ein hardal, fel na fydd angen i’n cwsmeriaid boeni amdanynt.

Mae angen i ni ddod o hyd i’r holl orsafoedd pwmpio hyn, a dyna pam mae angen eich cymorth chi. Os ydych chi’n gwybod am, neu’n gyfrifol am unrhyw orsaf bwmpio breifat:

  • sy’n gwasanaethu mwy nag un tŷ, neu
  • sy’n gwasanaethu un tŷ yn unig, ond sydd wedi ei leoli y tu hwnt i ffiniau’r eiddo hwnnw.

Dywedwch wrthym ni – gallwch gofrestru eich gorsaf bwmpio yma trwy lenwi’r ffurflen hon

Y cam nesaf i ni yw cyflawni nifer o asesiadau a byddwn ni’n rhoi gwybod i chi sut mae pethau’n mynd. Mae’n bosibl y byddwn ni’n trosglwyddo rhai gorsafoedd pwmpio preifat cyn 1 Hydref 2016, ond ni allwn ni roi amserlen bendant ar gyfer y broses nes ein bod ni’n gwybod ble maen nhw i gyd – rydyn ni’n amcangyfrif y bydd gennym ryw 800 o orsafoedd pwmpio preifat i’w mabwysiadu.

Aa