Let's Stop The Block - In Your Home

Dyma ambell i awgrym i helpu i Stopio'r Bloc yn eich cartref:

Yn yr ystafell ymolchi:


Fflysiwch papur a dim byd arall:
Y cyfan y dylech ei fflysio yw papur tŷ bach cyffredin a gwastraff naturiol.

 • Anwybyddwch becynnau a hysbysebion camarweiniol:
  Mae'r rhain yn awgrymu ei bod hi'n bosibl fflysio pethau fel clytiau bach i ffwrdd. Ac mae hi - mewn ffordd. Byddan nhw'n pasio trwy'r tŷ bach, ond maen nhw'n aml yn achosi tagfeydd ymhellach ar hyd y garthffos.
 • Rhowch hi yn y bin:
  Rhowch bethau fel ffyn gwlân cotwm yn y bin, nid yn y tŷ bach.
 • Rhowch hi mewn bag ac yn y bin:
  Rhowch eitemau fel cewynnau, tamponau a thywelion mislif mewn bag plastig bach (persawrus), a'i roi yn y bin.
 • Byddwch yn ddiogel:
  Peidiwch â fflysio pethau fel raseli, nodwyddau a meddyginiaeth i lawr y tŷ bach - cewch wared ar y rhain mewn ffordd ddiogel.
 • Crëwch lai o wastraff yn y lle cyntaf:
  Ystyriwch a oes angen i chi ddefnyddio'r holl nwyddau neu a oes yna ddewis arall sy'n well i'r amgylchedd, fel defnyddio clwtyn mwslin yn lle clytiau untro.

Yn y gegin:


Peidiwch ag arllwys olew coginio, braster na gwastraff bwyd i lawr y sinc:
Dim ond y dŵr o olchi eich offer coginio a dŵr glanhau ddylai fynd i lawr y sinc.

 • Rhowch hi yn y bin:
  Sychwch yr holl sosbannau a hambyrddau coginio â phapur cegin cyn eu golchi, a rhowch y papur cegin yn y bin. Crafwch unrhyw fwyd gwastraff o'r platiau a'i ailgylchu neu ei roi yn y bin.
 • Rhowch hi mewn bag, ac yn y bin:
  Rhowch hen olew coginio, braster neu saim i mewn i gynhwysydd addas ar ôl iddo oeri, a'i daflu i ffwrdd gyda'ch gwastraff domestig gan ddilyn cyngor eich awdurdod lleol.
 • Ailddefnyddiwch hi:
  Ar ôl iddo oeri, hidlwch yr hen olew coginio/braster trwy dywel mwslin neu bapur cegin a'i storio mewn cynhwysydd addas (yn yr oergell neu'r rhewgell os oes angen).
 • Ailgylchwch hi:
  Mae gan lawer o awdurdodau lleol ddarpariaeth i gael gwared ar fraster y cartref a gwastraff bwyd arall yn eu canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Chwiliwch am fanylion ar wefan eich awdurdod lleol.
 • Crëwch lai o wastraff yn y lle cyntaf:
  Mae'n syndod faint o fraster rydych chi'n ei ddefnyddio wrth goginio heb sylweddoli. Dechreuwch fesur faint o olew rydych chi'n ei ddefnyddio wrth goginio, neu defnyddiwch chwistrell olew.

Diolch i chi am eich cymorth.

Aa