Fy Nghyfrif Newid Manylion eich Cyfrif

Mae cymaint i’w gofio wrth symud tŷ. Rhowch wybod i ni eich bod chi wedi symud gan ddefnyddio un o’r ffurflenni ar-lein hyn:


Pryd i roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud...

Cwsmeriaid â mesurydd:

 • Rhowch wybod i ni ar y diwrnod pan rydych chi’n symud, neu ar ôl hynny.
 • Cofiwch gymryd darlleniad terfynol neu gychwynnol ar y diwrnod symud. Wedyn gallwn ni eich bilio chi am y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio pan oedd yr eiddo yn eich gofal chi.
 • Os na allwch chi gymryd y darlleniad eich hun, rhowch wybod i ni 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud. Wedyn gallwn ni drefnu bod rhywun ddod i ddarllen eich mesurydd ar eich rhan ar y diwrnod pan rydych chi’n symud.

Cwsmeriaid heb fesurydd:

 • Cewch roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod cyn i chi symud.

Symud o fewn ardal Dŵr Cymru?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich hen gyfeiriad a’ch dyddiad ymadael.
 • Os oes mesurydd yn eich hen eiddo, darlleniad a gymerwyd ar y dyddiad ymadael.
 • Eich cyfeiriad newydd a’ch dyddiad symud.
 • Os oes mesurydd yn eich eiddo newydd, darlleniad ar eich diwrnod cyntaf.

Byddai o gymorth i ni pe baech chi’n gallu darparu enw’r person a fu’n byw yn eich eiddo newydd cyn chi, a’u cyfeiriad newydd, er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich bilio am eich defnydd chi o ddŵr yn unig.

Llenwch ein ffurflen symud o fewn i roi gwybod i ni.


Symud i mewn i ardal Dŵr Cymru neu’n gyfrifol am eich eiddo cyntaf yn ein hardal?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich cyfeiriad newydd a’ch dyddiad symud.
 • Os oes mesurydd yn eich eiddo newydd, darlleniad wrth i chi symud i mewn.
 • Manylion eich cyfrif banc os ydych chi am drefnu Debyd Uniongyrchol.

Llenwch ein ffurflen symud i mewn i roi gwybod i ni.


Symud allan o ardal Dŵr Cymru neu ddim yn gyfrifol mwyach am eiddo yn ein hardal?

Wrth lenwi ein ffurflen ar lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Eich hen gyfeiriad a’ch dyddiad ymadael.
 • Os oes mesurydd yn eich hen eiddo, darlleniad a gymerwyd ar y dyddiad ymadael.
 • Eich cyfeiriad newydd, fel y gallwn ni anfon cyfriflen i gloi atoch ac unrhyw ad-daliad sy’n ddyledus.

Byddai o gymorth i ni pe baech chi’n gallu darparu enw’r person a fydd yn symud i fyw yn eich eiddo newydd hefyd er mwyn sicrhau ein bod ni’n eich bilio am eich defnydd chi o ddŵr yn unig.

Llenwch ein ffurflen symud allan i roi gwybod i ni.

Aa