Fy Nghyfrif Deall eich Bil Esbonio eich Bil Mesuredig

Rydyn ni wedi newid arddull a threfn eich bil mesuredig.

Isod fe welwch chi drefn y bil newydd yn gyntaf, wedyn yr hen fil. Bydd rhai o’r negeseuon hyn yn ymddangos ar eich bil, ac rydyn ni wedi cynnig esboniad o bob un. Os oes gennych ragor o gwestiynau am eich bil, darllenwch ein cwestiynau cyffredin neu rhowch gynnig ar ein gwasanaeth holi rhyngweithiol.

Rhowch eich llygoden dros ben yr eiconau ar y bil i weld yr esboniad.

Tudalen 1

Blaen y bil

Manylion eich cyfrif

 • Dyddiad bilio - Pryd cafodd eich bil ei argraffu
 • Cyfeirnod y Cwsmer - Eich rhif unigryw, bydd angen hwn arnoch os byddwch chi’n cysylltu â ni i drafod eich cyfrif.

Neges y bil

 • Cyfanswm y bil - Faint sy’n ddyledus gennych neu faint o gredyd sydd ar eich cyfrif.
 • Dyddiad dyledus eich taliad neu wybodaeth am eich cynllun talu.

Crynodeb byr

 • Dyma’r eiddo sy’n derbyn ein gwasanaethau.

Y Balans a Ddygwyd Ymlaen

 • Y cyfanswm oedd i’w dalu ar eich bil diwethaf.

Taliadau*

 • Cyfanswm y taliadau a gafwyd. Gweler tudalen 2 (isod) am restr o’r taliadau unigol.
 • *Ers argraffu eich bil diwethaf.

Diwygiadau i’r credyd/cyfrif*

 • Unrhyw addasiadau. Byddwn ni’n ysgrifennu atoch ar wahân i esbonio hyn.
 • *ers argraffu eich bil diwethaf.

Ad-daliadau*

 • Swm y siec ad-dalu a phryd y cafodd ei argraffu.
 • *ers argraffu eich bil diwethaf.

Y Credyd/Balans oedd yn ddyledus cyn cyfnod y bil hwn.

 • Eich balans cyn cynhyrchu’r bil hwn.

Taliadau sy’n ddyledus gennych yn ystod y cyfnod hwn.

 • Eich taliadau diweddaraf. Mae dadansoddiad llawn ar dudalen 2.

Cyfanswm y Bil

1 - Manylion eich cyfrif

Dyddiad bilio - Pryd cafodd eich bil ei argraffu
Cyfeirnod y Cwsmer - Eich rhif unigryw, bydd angen hwn arnoch os byddwch chi’n cysylltu â ni i drafod eich cyfrif.

2 - Neges y bil

Cyfanswm y bil - Faint sy’n ddyledus gennych neu faint o gredyd sydd ar eich cyfrif.
Dyddiad dyledus eich taliad neu wybodaeth am eich cynllun talu.

3 - Crynodeb byr

Dyma’r eiddo sy’n derbyn ein gwasanaethau.

4 - Y Balans a Ddygwyd Ymlaen

Y cyfanswm oedd i’w dalu ar eich bil diwethaf.

5 - Taliadau*

Cyfanswm y taliadau a gafwyd. Gweler tudalen 2 (isod) am restr o’r taliadau unigol.
*Ers argraffu eich bil diwethaf.

6 - Diwygiadau i’r credyd/cyfrif*

Unrhyw addasiadau. Byddwn ni’n ysgrifennu atoch ar wahân i esbonio hyn.
*ers argraffu eich bil diwethaf.

7 - Ad-daliadau*

Swm y siec ad-dalu a phryd y cafodd ei argraffu.
*ers argraffu eich bil diwethaf.

8 - Y Credyd/Balans oedd yn ddyledus cyn cyfnod y bil hwn.

Eich balans cyn cynhyrchu’r bil hwn.

9 - Taliadau sy’n ddyledus gennych yn ystod y cyfnod hwn.

Eich taliadau diweddaraf. Mae dadansoddiad llawn ar dudalen 2.

10 - Cyfanswm y BilTudalen 2

Gefn y bil

Taliadau*

 • Rhestr o’r taliadau a gafwyd. Bydd hyn yn dangos unrhyw daliadau a ddychwelwyd heb eu talu hefyd. Hwyrach na fydd unrhyw daliadau a wnaed yn ystod y 5 niwrnod diwethaf yn ymddangos ar y bil..
 • *ers argraffu eich bil diwethaf.

Rhandaliadau’r dyfodol

 • Os oes cynllun talu gennych, bydd rhestr o’ch rhandaliadau at y dyfodol yma.

Darlleniadau o’r mesurydd

 • Rhif cyfresol y mesurydd - mae’r rhif hwn ar y mesurydd sy’n gwasanaethu eich eiddo.
 • Darlleniadau blaenorol a diweddaraf - mae hyn yn dangos faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio yn ystod cyfnod y bil hwn.

Taliadau gwasanaeth

 • Dyma’r rhan sefydlog o’ch bil sy’n seiliedig ar gyfradd ddyddiol ar gyfer dŵr a charthffosiaeth (lle bo hynny’n berthnasol).

Beth rydych chi wedi ei ddefnyddio

 • Dyma’ch taliadau ar gyfer y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio (yn ôl darlleniadau’r mesurydd).

Y taliadau sy’n ddyledus gennych yn ystod cyfnod y bil hwn

 • Dyma’ch taliadau am wasanaethau plws beth rydych chi wedi ei ddefnyddio. Mae’r cyfanswm hwn yn gynwysedig yn y crynodeb byr ar y dudalen flaen (uchod) hefyd.

Graff

 • Mae hyn yn dangos faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio ar sail y 5 darlleniad diwethaf (os yw’r wybodaeth ar gael).

11 - Taliadau*

Rhestr o’r taliadau a gafwyd. Bydd hyn yn dangos unrhyw daliadau a ddychwelwyd heb eu talu hefyd. Hwyrach na fydd unrhyw daliadau a wnaed yn ystod y 5 niwrnod diwethaf yn ymddangos ar y bil.
*ers argraffu eich bil diwethaf.

12 - Rhandaliadau’r dyfodol

Os oes cynllun talu gennych, bydd rhestr o’ch rhandaliadau at y dyfodol yma.

13 - Darlleniadau o’r mesurydd

Rhif cyfresol y mesurydd - mae’r rhif hwn ar y mesurydd sy’n gwasanaethu eich eiddo.
Darlleniadau blaenorol a diweddaraf - mae hyn yn dangos faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio yn ystod cyfnod y bil hwn.

14 - Graff

Mae hyn yn dangos faint o ddŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio ar sail y 5 darlleniad diwethaf (os yw’r wybodaeth ar gael).

15 - Taliadau gwasanaeth

Dyma’r rhan sefydlog o’ch bil sy’n seiliedig ar gyfradd ddyddiol ar gyfer dŵr a charthffosiaeth (lle bo hynny’n berthnasol).

16 - Beth rydych chi wedi ei ddefnyddio

Dyma’ch taliadau ar gyfer y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio (yn ôl darlleniadau’r mesurydd).

17 - Y taliadau sy’n ddyledus gennych yn ystod cyfnod y bil hwn

Dyma’ch taliadau am wasanaethau plws beth rydych chi wedi ei ddefnyddio. Mae’r cyfanswm hwn yn gynwysedig yn y crynodeb byr ar y dudalen flaen (uchod) hefyd.

Aa