Canolfan y Cyfryngau

Croeso i Ganolfan y Cyfryngau, Dŵr Cymru Welsh Water. Cewch wybodaeth ddefnyddiol a manylion cysylltu yn y Ganolfan hon os bydd gennych ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch Dŵr Cymru a’r gwaith hanfodol yr ydym yn ei wneud.

Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Wasg ddydd neu nos. 8am-6pm yw ein prif oriau gwaith ond bydd swyddog y wasg ar ddyletswydd i gymryd eich galwadau ar adegau eraill.

Os mai cwsmer i Dŵr Cymru ydych ac yr hoffech siarad â rhywun am fater yn ymwneud â’ch cyflenwad dŵr neu’ch gwasanaeth dŵr gwastraff, gallwch fynd i’n tudalen Cysylltu â Ni ar gyfer cwsmeriaid.


Swyddfa'r Wasg

Ffôn:  01443 452 452 
Ebost:  press@dwrcymru.com

 

Ceisiadau ar gyfer tynnu lluniau a ffilmio

Gall ein Swyddfa’r Wasg eich helpu os oes gennych gais ar gyfer tynnu lluniau neu ffilmio. Cysylltwch â press@dwrcymru.com neu 01443 452 452

 

Hoffwn gael eich datganiadau newyddion...

Os hoffech i ni anfon ein datganiadau newyddion diweddaraf atoch, anfonwch neges ebost i  press@dwrcymru.com a gallwn roi’ch enw ar ein rhestr ddosbarthu.

Aa