Gwasanaethau i Ddatblygwyr Newyddion Gwasanaethau Datblygu

Rydym wedi trefnu sawl fforwm yn ystod y misoedd diwethaf sydd wedi rhoi cyfle i ni gyfarfod â chwsmeriaid fel y gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau, yn ogystal â chynnig cyfle i chi roi adborth ar ein perfformiad trwy sgyrsiau anffurfiol.

Hoffem fynd â hyn gam ymhellach nawr a darganfod eich barn chi arnom ni, ein gwasanaethau a’n perthynas gyda chi.

Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi comisiynu ein Harolwg Rhanddeiliaid ar-lein cyntaf a fydd yn cael ei lansio yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd y gwaith ymchwil yn cael ei wneud gan Strategic Marketing, sy’n asiantaeth ymchwil i’r farchnad annibynnol wedi ei lleoli yng Nghaerdydd â hanes hir sefydledig o weithio gyda sefydliadau yng Nghymru.

Bydd yr arolwg yn ein helpu i ddeall yr hyn rydych chi’n ei hoffi am y gwasanaethau a’r hyn y gallwn ei wneud i wella’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i chi a sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd.

Gobeithiwn gysylltu a chi i gymryd rhan yn yr arolwg yn ystod yr wythnosau nesaf.

Aa