Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Dŵr Altro neu Waredu Prif Bibell Ddŵr neu Offer Cysylltiedig

Os oes buddiant gennych chi mewn tir lle mae offer Dŵr Cymru, gallwch fynnu bod y brif bibell yn cael ei altro, ei wyro neu ei waredu (er mwyn gwneud gwaith i wella’r tir). Mae ein criw o beirianwyr yn y Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i’ch helpu chi yn hyn o beth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais - ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais.
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol.
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gwyro’r brif bibell ddŵr wrth fwrw ymlaen â’r gwaith.

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa