Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Mabwysiadu Carthffos sy’n bodoli Eisoes

Os ydych chi’n berchen ar, neu’n cael eich gwasanaethu gan system garthffosiaeth breifat sy’n bodoli eisoes, a’ch bod am i Ddŵr Cymru ystyried ei mabwysiadu, mae ein tîm Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i gynnig cymorth a chyngor i chi. Cewch fynegi eich diddordeb yn y gwasanaeth hwn trwy lenwi’r ffurflen gais isod. Mae rhagor o wybodaeth yn ein canllawiau.

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa