Gellir defnyddio’r chwiliad Draenio a Dŵr, a elwir yn gyffredin yn CON29DW, i dynnu sylw at broblemau posibl gydag eiddo sy’n bodoli eisoes sydd gennych fuddiant ynddo.

Bwriad yr ymholiad dŵr a draenio CON29DW yw diwallu gofynion trawsgludo mewn perthynas ag eiddo a adeiladwyd yn ddiweddar, eiddo sy’n bodoli eisoes a phlotiau unigol. 

Mae 23 elfen mewn ymholiad dŵr CON29DW, a hynny o dan 3 chategori; Bilio a Gwybodaeth Ariannol, Gwybodaeth am Ddŵr a Gwybodaeth am Ddraenio;

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Gallwn gysylltu â chi i ofyn am blan o derfynau’r eiddo neu’r tir
  • Y Ffi gyfredol am chwiliad Draenio a Dŵr yw £23.50 + TAW = £28.20
Aa