Gwasanaethau i Ddatblygwyr Chwiliadau a Gwerthu Planiau Map o'r pibellau dŵr neu'r carthffosydd cyhoeddus

Os hoffech chi gael gwybodaeth am leoliad ein prif bibellau dŵr neu garthffosydd cyhoeddus, mae gan y Gwasanaethau i Ddatblygwyr dîm penodedig sy’n gallu helpu.

Byddwn ni’n gallu darparu plan ar raddfa o 1:2500 ar sail y cydraddau x a y a ddarperir. Os na ddarperir y cydraddau, bydd yna oedi cyn y gellir cynhyrchu’r planiau.

  • A4 (297 x 210 mm)
  • A3 (420 x297 mm)
  • A0 (1189 x 841 mm)

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol yw £24.00 am A4/A3 a £33.00 am A0
Aa