Mae ein tîm penodedig o swyddogion cynllunio yma i gynnig cymorth a chyngor i chi. Os ydych chi’n datblygu safle newydd, neu yn ystyried gwneud hynny, cysylltwch â ni mor gynnar ag y gallwch chi yn y broses o gynllunio eich project, a gallwn ni roi gwybod i chi a yw ein rhwydwaith leol yn gallu darparu ar gyfer eich cynnig ai peidio. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein canllawiau.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais – ac na ellir ei ad-dalu) yw £159/cais
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
Aa