Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Mae’r Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i helpu’r cyhoedd, adeiladwyr, awdurdodau lleol a datblygwyr tai. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am ddŵr a charthffosiaeth, o gyngor cyn cynllunio i gysylltiadau newydd.

Mae perfformiad Dŵr Cymru o ran lefelau cydymffurfiaeth ac adrodd ar safonau wedi cael ei fesur yn rhan o archwiliad annibynnol Water UK. Mae’r manylion llawn ar wefan Water UK.

Mae tudalennau gwe'r Gwasanaethau i Ddatblygwyr wedi cael eu datblygu’n ddiweddar.

Os ydych chi’n ystyried symud i gyfeiriad newydd, hwyrach yr hoffech chi ddysgu rhagor am ein gwasanaethau chwilio a phrynu planiau.

Arbedwch amser, gwnewch gais ar lein.

Os ydych chi wedi ymweld â’n safle gwe o’r blaen neu’n gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, beth am fanteisio ar ein llwybrau byr. Bydd y dolenni isod yn mynd â chi’n syth i’r ffurflen gais sydd ei hangen arnoch.

Dŵr

Carthffosiaeth

Gwasanaethau eraill

Noder ein bod yn medru darparu’r ffurflenni yma yn y Gymraeg ar gais.


Aa