Cysylltu â Ni Rhifau Gweithredol

Gwasanaethau dŵr ac argyfyngau

Ffôn: 0800 052 0130
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Gwasanaethau ac argyfyngau carthffosiaeth

Ffôn: 0800 085 3968
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Llinell gollyngiadau

Ffôn: 0800 281 432
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Gwirio manylion Cerdyn Adnabod swyddog ar stepen y drws

Ffôn: 0800 281 141
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Cyfleuster minicom ar gyfer cwsmeriaid â nam ar eu clyw

Ffôn: 0800 052 4125
(24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Aa