Busnes Effeithlonrwydd Dŵr – Arbed Dŵr, Arbed Arian

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector o’r byd busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost effeithiol bosibl.

Mae dŵr yn adnodd cynyddol ddrud, gyda chostau’r prif bibellau, carthffosiaeth ac elifiant masnachol yn codi. Ond un o’r dulliau mwyaf hwylus a rhad o arbed arian yw trwy gyflwyno mesurau i leihau eich defnydd o ddŵr.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio, ond nid ydynt yn defnyddio’r wybodaeth honno i’w cynorthwyo i leihau faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio. Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dull systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae’r cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar waredu dŵr gwastraff.

Aa