Rydyn ni am eich helpu chi i ddefnyddio dŵr mewn ffordd fwy effeithlon, a gall ein gwasanaeth monitro llif eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr. Bydd deall eich patrymau defnydd yn eich galluogi i ganfod unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau, a chymryd camau i gywiro hyn.

  • Gallwn gysylltu offer monitro dŵr â’ch mesurydd dŵr er mwyn mesur y defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Mae’r offer monitro dŵr yn cofnodi gwybodaeth o’ch mesurydd ac yn ei throsi’n ddata llif. Caiff y data ei drosglwyddo wedyn i wefan benodol lle gallwch fonitro’r llif a’r defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Cewch dracio eich defnydd o ddŵr yn gyflym ac yn hwylus ar ffurf graffeg, a bydd hyn yn eich galluogi i adnabod unrhyw broblemau posibl fel gollyngiadau, a delio â nhw’n gyflym ac yn effeithiol. Cewch godi’r wybodaeth a’i rhannu â’r bobl berthnasol yn eich busnes hefyd.

Pam y byddai hyn yn fanteisiol i’r busnes?

  • Bydd gosod offer monitro dŵr ar eich safle’n eich galluogi chi i greu darlun o’ch defnydd o ddŵr. Bydd y tueddiadau hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd, adnabod y cyfnodau pan fo defnydd mawr, cyfnodau brig a thawel, a mesur gwaelodlin y llif.
  • Gall y darlleniadau awtomataidd hyn eich helpu chi i adnabod gwastraff neu ollyngiadau. Byddant yn darparu data gwaelodlin i’ch galluogi chi i wneud y gorau o’ch defnydd o ddŵr a sicrhau eich bod chi’n rheoli eich dŵr mewn ffordd effeithlon a darbodus.
  • Bydd y system larwm yn tynnu eich sylw at unrhyw newidiadau anarferol o ran y llif.
  • Mae telemetreg yn dileu’r angen am fynd i’r siambr i ddarllen y mesurydd, gan ddileu unrhyw beryglon o ran Iechyd a Diogelwch.

Os ydych chi’n credu bod hyn yn rhywbeth a allai fod yn fanteisiol i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cysylltiadau Busnes yma. I weld manylion eich cyfrif telemetreg gyda DCWW, cliciwch yma.

Case study: Telemetry at Arriva Trains


Telemetry

Arriva Trains Wales is a leading provider of passenger transport in Europe with around 2,000 employees operating 955 services per day. With 125 trains covering over 1,000 miles, they travel 13.7 million miles each year, handling around 65,000 passenger journeys a day and up to 12,000 customers at any one time.

Arriva Trains Wales currently manage 264 stations. Around a fifth of these stations need access to our water mains for a number of reasons including general domestic washing/toilets etc, tanking trains, train washing and station cleaning.

As part of our water efficiency programme, we helped Arriva Trains Wales Ltd reduce its water usage. We installed telemetry (data loggers) at all Arriva stations. This enabled Arriva to identify sites which had unaccounted for water usage. This highlighted areas of concern at several stations. After investigating, we helped identify and repair leaks which resulted in Arriva saving 53,000m³ of water per year; offering an average payback of less than two months.

As a result of this work, Arriva now monitors usage more effectively, identifies leaks more quickly (using the alarm function) and keeps waste and costs to a minimum.

Aa