Busnes Fy Nghyfrif Talu Bil Ar-lein

Talu ar-lein â charden

Talwch eich bil dŵr ar-lein â cherdyn debyd neu gredyd. Y cyfan sydd ei hangen arnoch yw cerdyn debyd neu gredyd dilys a’ch cyfeirnod cwsmer. Mae talu ar-lein â charden yn ffordd ddiogel, cyflym a hwylus o dalu ar amser sy’n gyfleus i chi.

Cliciwch yma i dalu â cherdyn.

Os cewch broblem gyda’r taliadau ar-lein ffoniwch Canolfan Gyswllt ar 0800 052 0145
(Llun-Gwe 8am i 8pm, Sad 8:30am i 1:30pm).

I dalu’ch bil dŵr gan ddefnyddio Santander BillPay bydd arnoch angen:

  • Eich ‘Cerdyn Debyd (Switch/Visa)’
  • Cyfeirnod cwsmer 12 digid Dŵr Cymru sydd ar waelod tudalen flaen eich bil dŵr (gweler y diagram).

Mae Dŵr Cymru wedi sefydlu partneriaeth â Santander Corporate Banking i ddarparu’r gwasanaeth hwn. Bydd angen cofrestru er mwyn trefnu’ch cyfrif taliadau electronig.

Cliciwch yma a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein i gofrestru neu i dalu bil.

Os cewch broblem gyda’r taliadau ar-lein ffoniwch Santander Corporate Banking ar 0151 966 2105 (mae pobl ar gael i ateb eich galwadau rhwng 9 a 5 o'r gloch dydd Llun i ddydd Gwener).

Aa