Hafan Busnes Rheoleiddio a Chystadleuaeth
Picture of text in a letter

Mae’r adran hon yn trafod trwyddedau cyflenwi dŵrcod mynediad i’r rhwydwaith a phrisiau mynegol Dŵr Cymru.

Cystadleuaeth

Ym mis Gorffennaf 2007, cyhoeddodd Ofwat, awdurdod rheoli dŵr a charthffosiaeth Cymru a Lloegr, y gyntaf mewn cyfres o ddogfennau ymgynghori i symbylu trafodaeth ehangach ar yr opsiynau i hyrwyddo datblygiad cystadleuaeth yn y sectorau dŵr a charthffosiaeth. Dyma ymateb Dŵr Cymru i gwestiynau’r ymgynghoriad, ynghyd â’n dogfen safbwynt sy’n gosod cyd–destun ymgynghoriad Ofwat.

Arweiniodd yr Athro Martin Cave adolygiad annibynnol o gystadleuaeth ac arloesi mewn marchnadoedd dŵr rhwng Mawrth 2008 ac Ebrill 2009. Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ar yr Adolygiad ar 22 Ebrill 2009 ac roedd yn cynnwys argymhellion ar gyfer Llywodraeth Prydain, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac awdurdodau rheoli’r sector (Ofwat, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Arolygiaeth Dŵr Yfed).

Ym mis Medi 2009, dechreuodd y llywodraeth ymgynghoriad 12 wythnos ar argymhellion Cave. Dyma ymateb Dŵr Cymru i’r ymgynghoriad hwnnw.

Penodiad ar gyfer gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth Llanilid

Ar 20 Tachwedd 2008, cyhoeddodd Ofwat gychwyn ymgynghoriad 28 diwrnod ar gynlluniau Scottish and Southern Energy Water i ddarparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer datblygiad newydd o ryw 2,000 o gartrefi yn ’Valleywood’, ger Pen–y–bont.

Roeddem yn pryderu y gallai’r penodiad hwn arwain at filiau uwch ar gyfer cwsmeriaid, diffyg atebolrwydd gwasanaeth cyhoeddus hanfodol ac y gallai gael effaith negyddol ar ein model busnes di–elw. Disgrifiwyd ein pryderon mewn gohebiaeth gydag Ofwat.

Aa